UZYSKANE POLSKIE I MIĘDZYNARODOWE


KWALIFIKACJE ZAWODOWE 

 


 

 

- Rok 2017 zdany egzamin państwowy i uzyskane świadectwa 
  operatora drona VLOS. 

 

 

- Rok 2016 - Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna
  im. L. Schillera w Łodzi, Wydział Operatorski i Realizacji Telewizyjnej,
  obrona pracy doktorskiej i uzyskany tytuł doktora sztuki filmowej
  w dziedzinie fotografii. 

 

 

- Rok 2011 przyznany za zasługi w dziedzinie sztuki firma EPSON (Japonia)
  osobisty Certyfikat Digigraphie oraz tytuł Artist Digigraphie

 

 

- Rok 2002 Federation European Photographers (Belgia)
  obrona zestawu autorskiego i uzyskanie Certyfikatu zawodowego
  Qualified European Photographer Certificate - QEP Advertising

 

 

 

- Rok 2002 British Institute of Profesional Photography (UK)
  zdany egzamin wraz z obroną zestawu autorskiego oraz
  uzyskany tytuł Associateship

 

 

 

- Rok 2000 - Master Photographers Association (UK)
  zdany egzamin wraz z obrona zestawu autorskiego
  i Uzyskany tytuł Associateship

  

 

- Rok 1989 obrona dyplomu przed Radą Artystyczną 
  Związku Polskich Artystów Fotografików
  uzyskany tytuł Artysty Fotografika