FOTOGRAFIA 
OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH


 

Bazując na doświadczeniu w realizacji sesji zdjęciowych dla dużych koncernów, gdzie oprócz skomplikowanych ciągów maszyn, instalacji spotykamy się również z dużymi powierzchniami hal i obszarów fotografowanych, panoramy fotograficzne w najlepszy sposób ukazują wielkość i potęgę przemysłu poprzez prezentację szerokiej perspektywy. Proponuję przy zdjęciach instalacji wykorzystanie istniejących wysokich konstrukcji, podnośnika lub drona.

Tworzę za pomocą fotografii wizje firm różnych branż znajdujących się w Polsce i innych krajach świata. W sesjach zdjęciowych plenerowych często wykorzystuję zmienność warunków atmosferycznych, pór dnia i roku. Zmienność oświetlenia umożliwia tworzenie zdjęć o różnorodnej kolorystyce i klimacie. Wczesne godziny poranne i późne popołudniowe dają wyraźna dominantę ciepłych barw w światłach skontrastowanych z zimnymi cieniami. Niskie położenie słońca wydłuża cienie co może być interesujące przy długich ścianach czy ciągach instalacji. Fotografie wykonuję z wykorzystaniem różnorodnych technik fotograficznych, które umożliwiają naturalne oddanie szczegółów w światłach i cieniach bez dużych kontrastów.