WYDAWNICTWA ALBUMOWE


 

 

 

"MIASTA KUJAW I POMORZA - pionowo , panoramicznie, z drona"

Projekt, którego rezultatem jest album "Miasta Kujaw i Pomorza - pionowo, panoramicznie, z drona", to kolejny zrealizowany przeze mnie pomysł panoramicznego portretu 52 miast województwa kujawsko-pomorskiego. Zastanawiając się nad realizacją tego projektu, opracowaliśmy wspólnie z Jadwigą wykonanie panoram z drona, w ujęciu pionowym, ukazujących perspektywę miast regionu o zróżnicowanym położeniu i historii. 

Panoramy pionowe zostały uzupełnione o jedną panoramę w ujęciu poziomym, przedstawiającą dane miasto. Obrazy fotograficzne w panoramicznym pionowym ujęciu ukazują przestrzenie miast i miasteczek w postaci obrazów o proporcji boków 1:2 aż po 1:4. 

Miasta oglądane z góry urzekają geometrią ulic i placów, kształtowanych przez dziesięciolecia liczną i różnorodną zielenią. Jednocześnie dostrzegamy w nich rozwój ostatnich kilkudziesięciu lat oraz wpływy architektoniczne różnych kultur, będące skutkiem burzliwej, wielowiekowej historii miast i regionu.

Realizując projekt przejechaliśmy w ciągu prawie sześciu miesięcy tysiące kilometrów po województwie kujawsko-pomorskim. Zobaczyliśmy wszystkie miasta regionu, wykonaliśmy ponad 600 panoram, z których ponad 200 znalazło miejsce w obecnym albumie. Miasta oglądane z góry urzekają geometrią ulic i placów, kształtowanych przez dziesięciolecia liczną i różnorodna zielenią. Jednocześnie dostrzegamy w nich rozwój ostatnich kilkudziesięciu lat oraz wpływy architektoniczne różnych kultur, będące skutkiem burzliwej, wielowiekowej historii miast i regionu.

 

 

 

"KUJAWSKO-POMORSKIE PANORAMY WISŁY"

Album "Kujawsko-pomorskie panoramy Wisły" to wyjątkowy album zawierający panoramiczne zdjęcia Wisły na obszarze województwie kujawsko-pomorskiego.

Rzeka Wisła ze swoim pięknem, różnorodnością i zmiennością oraz bogactwem przyrodniczym jest wyzwaniem dla artystów. Jako fotografik od lat jestem zafascynowy rzeką. Jeszcze w okresie fotografii żelatynowej rozpocząłem wraz z żoną (również artystą fotografikiem) prace nad fotografowaniem Wisły na całej jej długości wraz z licznymi miastami znajdującymi się u jej brzegu.

Kilkukrotnie przemierzyliśmy samochodem i pieszo tereny wzdłuż Wisły, wykonując setki zdjęć panoramicznych rzeki, jej otoczenia, przyrody i architektury miast nad nią leżących. Powstało wówczas kilkaset zdjęć panoramicznych na slajdach, które znalazły miejsce w naszym archiwum.

Po kilku latach materiały te posłużyły jako podstawa do rozpoczęcia projektu ukazującego Wisłę na obszarze województwa kujawsko–pomorskiego. Przystępując do fotografowania Wisły sięgnęliśmy do kilku panoram archiwalnych, panoramy współczesne wykonywane już cyfrowo oparliśmy w dużym stopniu na perspektywie lotniczej. Jako aparat posłużył nam dron Inspire2 z wymienną optyką oraz wspaniałym sensorem.

Wykonywaniu panoram z drona towarzyszyły emocje odkrywców nowych kontynentów i chociaż posiłkowaliśmy się przy wyborze miejsc wszechobecnymi mapami wirtualnymi to emocje oglądania i fotografowania Wisły z wysokości kilkudziesięciu metrów były olbrzymie. Zdawaliśmy sobie sprawę z faktu, że najpiękniejsze panoramy wykonywane z wysokości ludzkich oczu nie oddadzą piękna i potęgi królowej naszych rzek.

Album w nowatorski sposób przedstawienia królową rzek Wisłę na obszarze Kujaw i Pomorza. Fotografie ukazują piękno, różnorodność, zmienność i bogactwo przyrodnicze Wisły wraz z obszarami jej przyległymi za pomocą fotografii panoramicznej, opartej w dużym stopniu na perspektywie lotniczej – większość zdjęć wykonanych została przy pomocy drona. Przygotowanie albumu zajęło autorom 35 dni zdjęciowych, w czasie których przejechali samochodem kilka tysięcy kilometrów i spędzili ponad 30 godzin z dronem w powietrzu.