REPRODUKCJA DZIEŁ SZTUKI 


 

Wykonuję reprodukcje fotograficzne oryginałów dzieł sztuki wykonanych różnymi technikami i na różnych podłożach m.in. obrazy, rzeźby, grafiki, plakaty, sitodruki, rzeźba, rzemiosło artystyczne, biżuteria. Do reprodukcji wykorzystuję aparat średnio formatowy Mamiya Leaf Credo z matrycą 80 MPx. Zaletą tego aparatu jest reprodukcja koloru w pełnym zakresie przestrzeni Adobe 1998 z rzeczywistą 16-bitową głębią koloru (nie mają tej właściwości aparaty małoobrazkowe). Aparaty małoobrazkowe nawet te najbardziej zaawansowane technicznie reprodukują barwy w 14-bitowym kolorze, a przy konwersji RAW-u na TIF dorabiają brakujące dwa bity, ekstrapolując je za pomocą algorytmów cyfrowych. Dwa bity różnicy oznaczają czterokrotną różnicę przestrzeni barwnej na korzyść aparatu średniego formatu.

Dyrektorzy instytucji muzealnych, galerii i archiwów, kuratorzy oraz inne osoby pracujące na co dzień w instytucjach kultury i sztuki jak również sami artyści doskonale zadają sobie sprawę z faktu, że wobec  zmian starzeniowych i upływu czasu doskonała reprodukcja oryginału czy dzieła sztuki wykonana cyfrowo z najwyższą jakością pozostanie punktem odniesienia na lata, ponieważ cyfrowy zapis fotografii nie podlega zmianom starzeniowym i zawsze będzie pokazywał ten sam kolor na właściwie dobranych i skalibrowanych monitorach.

Dysponując doskonałą cyfrową reprodukcją dzieła sztuki lub innego oryginału mamy możliwość wykonania doskonałej kopii w postaci wydruków na drukarkach dostosowanych do przestrzeni Adobe 1998 na różnych podłożach. Przy czym wydruk na danym podłożu z zastosowaniem profili kalibracyjnych wykonanych dla danego rodzaju papieru i drukarki umożliwi maksymalne podobieństwo kolorystyki oryginału i reprodukcji cyfrowej. Adaptacja obrazu do druku w przestrzeni CMYK stosowanej w poligrafii będzie oczywiście ograniczoną ilością barw zawartych w tej przestrzeni. Reprodukuję dzieła sztuki i oryginały z wykorzystaniem wysokiej jakości obiektywów fotograficznych, w procesie konwersji pliku RAW na TIF korzystając z plików korygujących parametry obrazowe obiektywu.

 

 

 

Posiadam przyznany przez firmę Image Science Associates i firmę AC&C Certificate of Competence certyfikat potwierdzający wysoką jakość digitalizacji wykonywanych w autorskim studiu fotograficznym, zgodnie z wymaganiami stawianymi przez FADGI (Federal Agencies Digital Guidelines Initiative). Przyznany certyfikat ocenia jakość realizowanych prac na najwyższy stopień - cztery gwiazdki, uzyskany na podstawie wykonanych testów, zweryfikowanych online, za pomocą algorytmów wymaganych i stosowanych przez firmę ISA oraz zgodnych z zaleceniami FADGI.