FOTOGRAFIA STEREOSKOPOWA 3D


 

Stworzyłem innowacyjny projekt fotograficzny „Kujawsko-pomorskiego przestrzenie 3D”, który jest fotograficznym zapisem przestrzeni będących ikoną miast i gmin regionu kujawsko-pomorskiego, jak również tych miejsc, które jeszcze nie są znane szerszemu odbiorcy, które umykają uwadze mieszkańców i gości odwiedzających województwo, a które są refleksją na temat wyglądu przestrzeni na początku XXI wieku.

Do oglądania zdjęć niezbędne są okulary anaglifowe 3D.